AVG, privacy en WKGGZ

De praktijk voldoet aan de wet WKGGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) door deelname aan het klachtenportaal ZORG.

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Coachpraktijk Ontdek is aangesloten bij Stichting Adiona. Dé beroepsorganisatie voor professionals binnen de vakgebieden kindercoaching, jongerencoaching en gezinscoaching.

Een breed draagvlak van het vak in de maatschappij én continue professionalisering wordt hierdoor mogelijk. Samen met de beroepsorganisatie streef ik ernaar om kinder- en gezinscoaching stevig op de kaart te zetten. Op inhoud, in samenwerkingen en in de keten met andere professionals.

Wil je meer weten over de beroepsvereniging? Kijk dan op www.adiona.nl

Sinds 2018 geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet regels binnen de EU de de gegevensverwerking. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw toestemming voor verschillende dingen wordt gevraagd.

Tevens beschikt de praktijk over een privacyverklaring (o.b.v. de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens). Deze kunt u schriftelijk of per email ontvangen. Stuurt u daarvoor een mailtje naar info@cpontdek.nl.

WhatsApp chat