AVG, privacy en WKGGZ

Coachpraktijk Ontdek is aangesloten bij Beroepsorganisatie Adiona. Op deze wijze wordt verdere professionalisering geborgd.

De praktijk voldoet aan de wet WKGGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) door deelname aan het klachtenportaal ZORG.

Sinds 2018 geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet regels binnen de EU de de gegevensverwerking. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw toestemming voor verschillende dingen wordt gevraagd.

Tevens beschikt de praktijk over een privacyverklaring (o.b.v. de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens). Deze kunt u schriftelijk of per email ontvangen. Stuurt u daarvoor een mailtje naar info@cpontdek.nl.

WhatsApp chat