Praktische informatie

Een kindercoachtraject is een relatief kort traject van 5 tot 15 sessies dat start met een intakegesprek. In dit gesprek gaan we dieper in op waar de coaching voor ingezet gaat worden. Meestal is het kind niet bij dit gesprek aanwezig. Niet omdat het niet welkom is! Maar meer omdat je zo vrijuit kunt vertellen en je zorgen kunt uiten, zonder dat het kind dit mogelijk verkeerd op kan vatten. Het kind is uiteraard wel bij het eerste kennismakingsgesprek voorafgaand aan het intakegesprek!

Afhankelijk van het gemaakte plan van aanpak (dit is individueel per kind!), volgen dan de coachsessies. Een uur vol aandacht, spel en activiteit. Alles met als belangrijkste doel het kind te laten ervaren dat jezelf zijn heel fijn is, ook als iets minder leuk is. Gevoelens, gedrag, fantasie, gedachten, creativiteit…alles is oké, want alles draagt bij aan het versterken van een positief zelfbeeld en een sterk zelfvertrouwen.

Afhankelijk van de vorderingen wordt er na een aantal sessies een tussenevaluatie gepland. Dit gebeurt uiteraard in overleg. In sommige gevallen krijgt een kind opdrachten mee, om thuis te oefenen. Stap voor stap pakt het kind zijn problemen weer zelfstandig aan en komt weer lekker in zijn vel.

Is het coachtraject klaar? Dan sluiten we af met een eindevaluatie.

WhatsApp chat